Jogi dokumentumok


ÁLTALÁNOS ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ


1. Bevezetés

Az Ön személyes adatai fontosak az Orbico Csoport számára.

Ebben az adatvédelmi tájékoztatóban szeretnénk elmagyarázni könnyen érthető módon, hogy kik vagyunk, milyen személyes adatokat gyűjtünk Önről, miért gyűjtjük össze és mire hasznájuk. Személyes adatok olyan adatokat jelentenek, amelyekből közvetlenül vagy közvetetten képesek vagyunk azonosítani Önt.

Mivel az Orbico Csoport multinacionális vállalat, ez a tájékoztató helyettesíthető vagy kiegészíthető a helyi követelmények teljesítése érdekében.

Kérjük, szánjon időt az tájékoztató olvasására. Ha nem ért egyet ezzel, kérjük, ne adja meg az adatait.

2. Mit jelent az adatvédelmi tájékoztató?

Ez a tájékoztató magában foglalja az adatok feldolgozásának módját, amikor kapcsolatba lép velünk, például
• ellátogat honlapjaink valamelyikére;
• használja média csatornáinkat;
• megvásárolja és felhasználja termékeinket és szolgáltatásainkat, rendszereinket és alkalmazásainkat;
• feliratkozik hírlevelünkre;
• terméket ad el nekünk vagy szolgáltatásokat nyújt felénk;
• felveszi a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal;
• részt vesz üzleti eseményeinken vagy versenyeken;
• részt vesz promócióinkban;
• vagy egyéb módon
mint fogyasztó, üzleti vevő, partner, szállító, (al)vállalkozó vagy más, velünk kapcsolatban álló személy.

A "Feldolgozás" a személyes adatokon végzett műveleteket jelenti, amelyek magukban foglalják a begyűjtést, rögzítést, tárolást, módosításokat vagy frissítéseket, letöltést, konzultációt, kézi és / vagy automatizált módon történő felhasználást.

3. Milyen adatokat gyűjtünk Önről?

Attól függően, hogy Ön ügyfél, fogyasztó, szállító, üzleti partner stb, és ahogy kapcsolatba velünk (például online, offline, telefonon stb.), különböző adatokat dolgozhatunk fel Önről.
Ebben a tájékoztatóban minden olyan személyes adatot lefedünk, amelyet Öntől gyűjthetünk.

Az Ön által közvetlenül közölt adatok, például

Személyes azonosító adatok: Név, titulus, születési év
Kapcsolati adatok: Email, telefonszám, cím,
Belépési adatok: Felhasználó azonosító, jelszó
Képek: Arckép másolatok
Pénzügyi adatok: Hitelkártya adatok, bankszámlaszám
Egyéb adatok: Foglalkozás, Érdeklődési kör

Az Ön termék és / vagy szolgáltatás használatáról automatikusan gyűjtött adatok

Az Ön által közvetlenül megadott adatokon túl (lásd fent) a számítógépéről, mobiltelefonjáról vagy más eszközön keresztül küldött adatait összegyűjthetjük. Például:

Eszköz információk: Eszköz típus, Eszköz azonosító, MAC cím, IP cím, operációs rendszer verzió, eszközbeállítások
Napló információk: A termék vagy szolgáltatás használatának ideje, hossza
Helyi információk: Az Ön helye (a számítógép IP címéből vagy egyéb helymeghatározó technológia segítségével), amennyiben Ön engedélyezte ezt az eszközein
Egyéb információk: A használt alkalmazások vagy látogatott weboldalak, Linkek amelyekre egy hírlevében klikkel

Harmadik féltől származó Információk

Kaphatunk információt Önről nyilvánosan elérhető (törvény által engedélyezett) forrásokból, például nyilvános adatbázisokból, marketing partnerektől, vagy közösségi media platformokról, ha Ön kapcsolódott ilyen szolgáltatásokhoz.
Ezeket az információkat más információkkal kombinálhatjuk.

Egyéb

Dönthet úgy, hogy bizonyos típusú információkat nem ad nekünk, de ezzel korlátozhatja szolgáltatásaink egy-egy funkcionalitásának működését.

A törvénynek megfelelően nem fogjuk feldolgozni a következő adatokat:
• faji vagy etnikai származást;
• politikai véleményt;
• vallási vagy meggyőződési adatokat;
• kereskedelmi csoportosulási tagságot;
• genetikai adottságokat;
• egészségügyi adatokat;
• szexuális szokásokat;
• büntetett előélet vagy kapcsolódó biztonsági intézkedéseket;
• biometrikus adatokat.
Ha ilyen típusú adatokat kell feldolgoznunk, mindig kérnénk előzetes hozzájárulását.

4. Hogyan használjuk az adatait?

Adatait csak olyan célokra használhatjuk, amelyeknek jogi alapja van feldolgozáshoz. Az alábbiakban találja az áttekintést.

Szerződéses kötelezettség
A megvásárolt termékek és / vagy szolgáltatások számlázása és szállítása; Lehetővé teszi számunkra, hogy eljussunk Önhöz a termékeinkkel; Regisztráció mobil alkalmazásokhoz vagy webhelyekhez;
Szolgáltatási számlavezetés.

Jogi kötelezettség vagy közérdek
Adatok közzététele szolgáltatásaink minden vonatkozásában, például jelentési kötelezettségek, megfelelőségi ellenőrzések, adólevonások, nyilvántartási és jelentési kötelezettségek, valamint a kormányzati ellenőrzések és egyéb állami hatóságok betartása;
Létrehozni, gyakorolni, vagy megvédeni magunkat a jogi igényektől.

Jogos érdek
Az adminisztratív kommunikáció, úgymint rendelés visszaigazolások, a regisztrációjához tartozó tevékenységeire vonatkozó megerősítések, értesítések és egyéb fontos közlemények;
Támogatás kérelem alapján kommunikációs csatornákon keresztül, például ügyfél- vagy kapcsolattartón keresztül;
Intézményeink / eszközeink biztonsága és védelme, műszaki és szervezeti biztonsági intézkedések megteremtése, belső ellenőrzések és vizsgálatok lefolytatása;
Belső panasz vagy követelés kezelése.

Az Orbico küldhet Önnek kommunikációt termékeinkről, szolgáltatásainkról, rendezvényeinkről és promócióinkról. A kommunikáció különböző csatornákon keresztül történik: e-mail, telefon, SMS, post, közösségi hálózatok. Szeretnénk megadni a legjobb élményt, ezért a kommunikációt testre szabjuk az Ön preferenciái alapján..
Amennyiben a törvény előírja, a fenti tevékenységek megkezdése előtt kérjük, hogy adja ehhez beleegyezését. A beleegyezéséhez például bejelölheti a hírlevelek és promóciók elfogadásához szövegdobozt, illetve az általános elektronikus kereskedelem trendelemzéséhez szükséges adatok használatát. Így lehetőséget adunk Önnek arra, hogy bármikor lemondjon és visszavonja a beleegyezését.

Ha kérjük Önt ilyen adatközlésre, de Ön megtagadja ezt, előfordulhat, hogy nem áll módunkban szolgáltatásunkat nyújtani vagy kérését teljesíteni.

5. Mikor osztjuk meg az adatait?

Az adatait megoszthatjuk: egyéb Orbico szervezetekkel, leányvállalatokkal, szolgáltatókkal, üzleti partnerekkel, hatóságokkal, kormányzati szervekkel, alvállalkozókkal, stb.

Továbbíthatjuk-e az adatait külföldre?

Az Ön adatainak feldolgozása vagy általunk vagy az Orbico csoporton belüli egyéb szervezetek által történik. Különleges esetekben és csak a fent leírt helyzetek teljesítéséhez adait megoszthatjuk az következő felekkel:
• Szolgáltatók: Bizonyos szolgáltatásainkat erőforrás kihelyezéssel oldunk meg alvállakozók segítségével, így adatfeldolgozási tevékenységeket kerülhetnek megbízott harmadik feles szolgáltatókhoz, mint például IT szolgáltatók, vagy szállítmányozók ;
• Üzleti partnerek: Kapcsolt szolgáltatás esetén, amennyiben Ön igényli;
• Közigazgatási és kormányzati hatóságok: ha azt a törvény előírja, vagy a jogaik védelme érdekében
szükséges, megoszthatjuk adataidat az Orbico Groupnál joghatósággal rendelkező jogalanyokkal.
• Szakmai tanácsadók, például könyvvizsgálók, ügyvédek, könyvelők, egyéb szakmai tanácsadók.
• Egyéb olyan vállalati tranzakciókhoz kapcsolódó felek, mint például üzletág vagy üzletrész értékesítése,
vállalat felvásárlás vagy egyesülés, vagy egyéb üzlet vagy eszköz megszüntetése (beleértve a csődeljárást vagy hasonló eljárást is). [Az Ön információi feldolgozhatók az Európai Gazdasági Térségen kívüli rendeltetési helyen]. A harmadik felek adathasználata csak a nekünk nyújtott szolgáltatásra korlátozódhat, a jogi és szerződéses kötelezettségük értelmében. Megtesszük az elvárható lépéseket, hogy adatait csak annyi ideig tároljuk, ameddig a cél érdekében, illetve szerződéses vagy törvényi kötelezettségünk miatt szükséges.

6. Hogyan tartjuk/tároljuk az adatait?

Az adatokat a jogalap teljesítéséhez szükséges időtartamig tartjuk (lásd a "Hogyan használjuk adait" c. Részt). Előfordulhat, hogy a törvény által előírt vagy megengedettnél hosszabb ideig tartjuk az adatait. Az időszakot az alábbi kritériumok alapján határozzuk meg:
• Mennyi ideig kell az adatok ahhoz, hogy termékeinket vagy szolgáltatásainkat, vagy üzleti tevékenységünket biztosítsuk?
• Amennyiben folyószámlája/regisztrációja van, addig őrízzük az adatokat, amíg az aktív.
• Vannak jogi, szerződéses vagy hasonló kötelezettségeink az adatok megőrzésére? Példák lehetnek a
kötelező adatmegőrzési törvények, a kormányzati megbízások a vizsgálat szempontjából releváns adatok megőrzésére.

7. Hogyan védjük az adatait?

Adatainak védelme érdekében a megfelelő adatvédelmi és adatvédelmi törvényekkel összhangban technikai és szervezeti intézkedéseket foganatosítunk, beleértve a szolgáltatókat, az üzleti partnereket vagy a szakmai tanácsadókat arra, hogy megfelelő intézkedéseket használjanak az adatok titkosságának és biztonságának védelme érdekében. Olyan intézkedéseket hoztunk, amelyek megakadályozzák például az adatok megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan felfedését vagy hozzáférését.

8. Ki a felelős az Ön adataiért?

Az Orbico Beauty Kft, [1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6 Gateway Office Park 3. 3. emelet] a felelős a felhasználásra ítélt személyes adatainak kezeléséért. Mi vagyunk tehát az a fél, akivel Önnek, valamint a felügyeleti hatóságoknak fel kell vennie velünk a kapcsolatot (privacy.orbicobeautyhu@orbico.com).
Egyes szolgáltatások esetében speciális partnerekre támaszkodunk. Ezért kötelesek követni utasításainkat, és betartani a személyes adatok védelmére vonatkozó irányelveinket. Biztosítjuk, hogy partnereink csak azokat az adatokat kapják meg, amelyek feltétlenül szükségesek a szerződéses kötelezettségeik teljesítéséhez.

9. Milyen jogszabályok alkalmazandók?

Az Ön személyes adatainak védelmét az EU 2016/679 rendelet, az úgynevezett EU általános adatvédelmi rendelet és az alkalmazandó magyar nemzeti adatvédelmi törvény szabályozza. Vállaljuk kötelezettségeink teljesítését. Ha többet szeretne megtudni erről a témáról, javasoljuk, hogy látogasson el a www.naih.hu weboldalra. Mivel a Orbico multinacionális vállalat, ez a tájékoztató helyettesíthető vagy kiegészíthető a helyi követelmények teljesítése érdekében.

10. Az Ön adataihoz való hozzáférésről

Ön jogosult arra, hogy betekintési kérelmet nyújtson be az adataira vonatkozóan és arról, hogy hogyan dolgozzuk fel az adatokat. Ezért Ön bármikor jogosult visszavonni a beleegyezését és / vagy kérheti a hibás adatok kijavítását. Kérdéseit és kéréseit írásban küldje el a privacy.orbicobeautyhu@orbico.com címre. Hamarosan, de legkésőbb egy hónapon belül válaszolunk, hacsak a rendkívüli összetettség nem igényel további időt a válaszadáshoz.

Ha bármilyen kérdése van a személyes adataival kapcsolatban, akkor
(a) foduljon Lehotkai Péter Adatvédelmi felelőshöz ( privacy.orbicobeautyhu@orbico.com), vagy
(b) panasszal a felügyelő hatósághoz, www.naih.hu